Kim jest klient dewelopera?

Kim jest klient dewelopera?

Klienci to osoby dysponujące gotówką, która jest niezbędna, aby dokonać zakupu mieszkania. To osoby, które muszą posiadać co najmniej 10% wartości danego mieszkania. Pieniądze na wkład własny do banku w celu uzyskania kredytu hipotecznego. Muszą bezpośrednio posiadać takie pieniądze albo mieć możliwość pożyczenia ich od kogoś. Czyli zazwyczaj od osoby bliskiej, przyjaciół lub kogoś z rodziny.

W domniemaniu wszelcy inni zainteresowani zakupem mieszkania na obecnym rynku muszą dysponować kwotą powyżej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Posiadanie kilkudziesięciu tysięcy złotych powoduje, że otrzymanie kredytu hipotecznego staje się możliwe.

Na blogu
Nowa oferta mieszkań

Nieruchomością może być również część budynku, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość taką określa się powszechnie w literaturze prawniczej

Historia mieszkań

Dawniej podział na tereny miejskie oraz wiejskie był wyraźny. Aktualnie jednak przeważa sytuacja, gdzie głównie mieszkańcy tak zwani decyzyjni, szukają odpoczynku i schronienia na obrzeżach

Standardy mieszkaniowe

Szczególnie ciekawie wygląda zestawienie realiów polskiego rynku pierwotnego z danymi z innych krajów. Zasadniczą kwestią są ceny. To one w szczególności kształtują omawiany rynek. Materiały

Kim jest klient dewelopera?

Klienci to osoby dysponujące gotówką, która jest niezbędna, aby dokonać zakupu mieszkania. To osoby, które muszą posiadać co najmniej 10% wartości danego mieszkania. Pieniądze na

Zagadnienie rynku pierwotnego

Pierwotny rynek mieszkaniowy to bardzo ciekawe, ale i ważne zagadnienie. Ma ono swoje podłoże: społeczne, ekonomiczne, gospodarcze oraz polityczne. To pokazuje, że rynek pierwotny jest